Annette Giacometti & Friendc1950, Ernst Scheidegger