GypsiesShantytown of Lamia, Thessaly, 1994, Nikos Economopoulos